Gwiazdki, czyli kategoryzacja hoteli

W procesie decyzyjnym, związanym z wyborem odpowiedniej imprezy turystycznej, jednym z ważniejszych czynników jest wybór odpowiedniego hotelu. Ilość gwiazdek hotelowych powinna być wyznacznikiem jakości hotelu, należy jednak pamiętać, iż ta sama ilość gwiazdek w dwóch różnych krajach może nie oznaczać tego samego poziomu świadczonych usług. Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa w niniejszym artykule wyjaśnia, skąd biorą się różnicę pomiędzy hotelami tej samej kategorii w różnych państwach.

Polska- system kategoryzacji hoteli.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych hotele to obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi (większość jedno i dwuosobowych), świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. W Polsce, wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii hotelów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.  Decyzję o nadaniu hotelowi odpowiedniej ilości gwiazdek podejmuję Marszałek Województwa (właściwy ze względu na województwo w jakim hotel się znajduję) w oparciu o wymagania, co do wyposażenia oraz świadczonych przez hotel usług. Najważniejsze kryteria, o które opiera się Marszałek Województwa, warunkujące zadowolenie gościa z usługi hotelarskiej można zobaczyć tutaj.

Kategoryzacja hoteli w Polsce.

Warto pamiętać, iż polskie prawodawstwo nie uwzględnia czynników subiektywnych, mających duże znaczenie w ogólnym sposobie postrzegania hotelu, jakimi są między innymi: jakość użytych przy urządzeniu hotelu materiałów czy walory architektoniczne obiektu.

Kategoryzacja hoteli przez biura podróży.

Organizatorzy turystyki oferujący imprezy turystyczne, odbywające się w różnych krajach, stosują najczęściej własny, ujednolicony system kategoryzacji hotelów. Obok gwiazdek przyznawanych hotelowi według miejscowego prawodawstwa, możemy zobaczyć również liczbę, jaką przyznał obiektowi hotelarskiemu sam organizator. Utworzenie takiego systemu jest spowodowane brakiem jednolitego systemu kategoryzacji hoteli na świecie oraz koniecznością uwzględnienia przy rzeczywistej ocenie jakości świadczonych usług hotelarskich czynnika związanego z subiektywną oceną.

Międzynarodowy system kategoryzacji hoteli- dlaczego nie istnieje?

Z punktu widzenia turysty bardzo cennym byłoby utworzenie międzynarodowego systemu kategoryzacji hoteli; miarodajne porównanie usług hotelarskich świadczonych w różnych krajach jest niewątpliwie potrzebne turystom. Należy jednak zwrócić uwagę na przyczyny braku takowego systemu. Każdy kraj posiada swoją kulturę, przyzwyczajenia czy warunki przyrodnicze, w związku z tym różne czynniki decydują o postrzeganiu jakości hotelu przez obywateli różnych państw, jak i w różnych krajach inne elementy wyposażenia czy usług mogą warunkować jakość pobytu, na przykład brak klimatyzacji w Szwecji nie jest tak uporczywy jak w Egipcie, stąd utworzenie uniwersalnego systemu kategoryzacji nie jest możliwe.

Ogólnie przyjęte normy

Pomimo braku międzynarodowych standardów kategoryzacji hoteli, należy pamiętać, iż w każdy obiekt hotelarski powinien zapewnić nam warunki nieodbiegające od ogólnie przyjętych norm. Zarówno hotel jak i jego otoczenie powinno być czyste i estetyczne bez względu na liczbę przyznanych gwiazdek.
W celu zasięgnięcia większej ilości informacji należy kliknąć w poniższe linki:
-Gdy impreza turystyczna nie spełnia oczekiwań;
-Zgłoś nierzetelne biuro podróży.

 

KCTiH 2012 media@kctih.org
Tagi: kategoryzacja hoteli, gwiazdki hotelowe

Warto przeczytać

Upadłość biura podróży- turysta za granicą

Niewypłacalność organizatora turystyki napotkana przez turystów podczas ich zagranicznego pobytu zmienia wymarzone, pieczołowicie zaplanowane wakacje w koszmar. Ilość stresu związana z taką sytuacją okazuje się zupełnie nie...

Overbooking, a prawa turysty

Overbooking jest coraz częściej stosowaną praktyką wśród polskich organizatorów turystyki, czego konsekwencją jest zmiana miejsca zakwaterowania turystów. Zmiana miejsca zakwaterowania jest formą nieprawidłowego wykonania ...

Gdy impreza turystyczna nie spełnia oczekiwań

Zgodnie z art. 12 ust 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi emitowane przez organizatora turystyki nie mogą wprowadzać klienta w błąd...