Kontakt

Zgłoś nierzetelne biuro:
Rzecznik prasowy:
Znak jakości:
INFOLINIA 7.00 - 22.00
0048 22 299 05 80
dla wszystkich dzwoniących w tym
dla telefonów komórkowych oraz
dzwoniących z zagranicy

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z siedzibą: 40-844 Katowice, ulica Stanisława Kossutha 9, tel.  + 48 22 299 05 80, fax: +48 22 350 61 55, e-mail: biuro@kctih.org; www.kctih.org, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426490; REGON: 242981401; NIP: 9542738965; Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, numer rachunku bankowego: 63 2530 0008 2008 1211 1343 0001.