Kampanie społeczne

KCTiH kładzie również nacisk na propagowanie i nagłaśnianie pozytywnych praktyk stosowanych przez organizatorów turystyki.

Działalność

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa skupia świadomych uczestników rynku turystycznego, tworząc tym samym ogólnopolską społeczność, swoją uwagę  koncentruje na pomocy klientom oraz kontrahentom organizatorów turystyki i przewoźników lotniczych.

Celem Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa jest tworzenie i wprowadzanie nowych standardów na polskim rynku turystycznym, w zakresie obsługi klienta, poprzez wywieranie nacisku na organizatorów turystyki. Działania Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa mają na celu zmianę świadomości klientów oraz kontrahentów organizatorów turystyki, co do ich praw, a organizatorów turystyki co do ich obowiązków w stosunku do klienta.

więcej