Informator lotniskowy

Informator lotniskowy jest kampanią, mającą na celu w prosty sposób poinformować turystów o przysługujących im prawach oraz obowiązkach, które nakłada ustawodawca na organizatora turystyki. Integralną częścią Informatora lotniskowego jest Międzynarodowa Karta Turysty zawierająca numer kontaktowy do Polskiej Infolinii Turystycznej, gdzie każdy turysta znajdzie pomoc w sytuacjach takich jak:

Międzynarodowa Karta Turysty

- upadku biura podróży,
- nieprawidłowo wykonanej usługi hotelarskiej,
- chęci zgłoszenia reklamacji,
- chęci weryfikacji wiarygodność biura podróży,
- opóźnień lotniczych,
- odwołanego lotu oraz innych zmian w rozkładach lotów.

Jak otrzymać informator lotniskowy?

Celem Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa jest pogłębienie wiedzy konsumenta na tematy związane z procesem reklamacyjnym, czego oczekiwanym rezultatem będzie wzrost ogólnego standardu oferowanych na polskim rynku turystycznym usług.

Aby przed wyjazdem bezpłatnie zamówić Międzynarodową Kartę Turysty wraz z informatorem lotniskowym należy:
1. Pobrać formularz bezpłatnego zamówienia- zamowienie_mkt.pdf.
2. Wypełniony formularz zamówienia należy przesłać:
- za pośrednictwem faksu- 22 350 61 55;
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej- informatorlotniskowy@kctih.org
- bądź pod adres:
Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa
ul. Kossutha 9
40-844 Katowice
3. Informator lotniskowy wraz z Międzynarodową Kartą TUrysty zostanie bezpłatnie przesłany na wskazany w zamówieniu adres.


KCTiH 2014 informatorlotniskowy@kctih.org
Tagi: Informator lotniskowy; nierzetelne biuro podróży; reklamacja usługi turystycznej;

 

Wakacje bez ryzyka

Wakacje bez ryzyka to kampania stworzona z inicjatywy Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa, w odpowiedzi na atmosferę niepokoju i braku zaufania turystów wobec biur podróży, która została wywołana falą bankructw organizatorów turystyki.

Słoneczny paragraf

Słoneczny paragraf to innowacyjna kampania realizowana przy aktywnej współpracy Klientów, jak i prawników Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa.