Słoneczny paragraf

O akcji

Słoneczny Paragraf jest jedną z kampanii organizowanych przy aktywnym udziale Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa. 

Częstą praktyką organizatorów turystyki jest wysyłanie w procesie reklamacyjnym do swoich Klientów pism posiłkujących się treścią różnych aktów prawnych, w których zaprezentowana przez organizatora turystyki interpretacja prawna jest nieprawidłowa. Tego typu działania mają najczęściej na celu doprowadzenie do zniechęcenia turysty, a co za tym idzie uchylenia się od odpowiedzialności organizatora za wadliwe wykonanie usługi turystycznej.

Kampania Słoneczny Paragraf ma na celu napiętnowanie nieetycznych działań biur podróży podczas procesu reklamacyjnego.

Czy mogę pomóc?

Tak! Akcja Słoneczny Paragraf  jest przygotowana dla turystów, którym nie jest obojętny fakt, iż wielu organizatorów turystyki wprowadza w błąd swoich klientów. To właśnie dzięki aktywnemu udziałowi turystów akcja Słoneczny Paragraf ma tak ogromne oddziaływanie!

Jeżeli otrzymane przez Państwa pismo od organizatora turystyki budzi wątpliwości, co do podłoża merytorycznego jego treści, prosimy o przesłanie go do Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa, gdzie eksperci z dziedziny prawa turystycznego bezpłatnie je przeanalizują.

Jak wysłać dokumenty?

To proste! Kopie dokumentów budzących wątpliwości można wysłać w następujący sposób:

Wchodząc na stronę www.kctih.org w zakładce zgłoś nierzetelne biuro”, należy wypełnić formularz i załącz dokumenty. Po kliknięciu „WYŚLIJ” wszystkie dokumenty po chwili trafią do Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa.

Wszystkie dokumenty można wysłać również na adres e-mail:
slonecznyparagraf@kctih.org

Dokumenty można przesyłać również w tradycyjnej formie, pocztą na adres:
Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o.
Ul. Stanisława Kossutha 11
40-844 Katowice

Jeżeli chcą Państwo szybko i sprawnie dowiedzieć się o wyniku analizy prawnej dokumentów, przeprowadzonej przez Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa należy zadbać, aby w przesłanych dokumentach znalazł się numer kontaktowy.

Jakie są korzyści z przesłania dokumentów?

Dowiedzą się Państwo, czy argumentacja organizatora turystyki zawarta w przesłanym do piśmie jest zgodna z obowiązującym prawem, uzyskają Państwo informację na temat przysługujących praw, państwa aktywność przyczyni się do poprawy standardów jakości oferowanych usług na rynku turystycznych.

 

KCTiH 2012 slonecznyparagraf@kctih.org
Tagi: Słoneczny Paragraf; nierzetelne biuro podróży

 


Informator lotniskowy

Informator lotniskowy jest kampanią KCTiH, mającą na celu w prosty sposób poinformować turystów o przysługujących im prawach oraz obowiązkach, które nakłada ustawodawca na organizatora turystyki.

Wakacje bez ryzyka

Wakacje bez ryzyka to kampania stworzona z inicjatywy Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa, w odpowiedzi na atmosferę niepokoju i braku zaufania turystów wobec biur podróży, która została wywołana falą bankructw organizatorów turystyki.