Upadłość biura podróży- turysta za granicą

Niewypłacalność organizatora turystyki napotkana przez turystów podczas ich zagranicznego pobytu zmienia wymarzone, pieczołowicie zaplanowane wakacje w koszmar. Ilość stresu związana z taką sytuacją okazuje się zupełnie nie...

Więcej

Overbooking, a prawa turysty

Overbooking jest coraz częściej stosowaną praktyką wśród polskich organizatorów turystyki, czego konsekwencją jest zmiana miejsca zakwaterowania turystów. Zmiana miejsca zakwaterowania jest formą nieprawidłowego wykonania ...

Więcej

Gwiazdki, czyli kategoryzacja hoteli

W procesie decyzyjnym, związanym z wyborem odpowiedniej imprezy turystycznej, jednym z ważniejszych czynników jest wybór odpowiedniego hotelu. Ilość gwiazdek hotelowych powinna być wyznacznikiem jakości hotelu...

Więcej

Gdy impreza turystyczna nie spełnia oczekiwań

Zgodnie z art. 12 ust 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi emitowane przez organizatora turystyki nie mogą wprowadzać klienta w błąd...

Więcej

Warto wiedzieć

Czy wszystkie punkty podpisanej umowy posiadają moc prawną?

Tak, należy jednak pamiętać, iż postanowienia zawarte w podpisanej na terenie Polski umowie muszą być zgodne z obowiązującym na jej terytorium prawem. Jeżeli jeden z punktów umowy stoi w sprzeczności  z obowiązującym prawodawstwem, uznaje się go za nieważny.

Aktualności

Small Planet Airlines Sp. z o.o.- zażalenie w przedmiocie umorzenia postępowania układowego

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. zawiadamia, iż dnia 06 lutego 2019 roku złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zażalenie na postanowienie [...]

Więcej
RODO- informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez KCTiH

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób [...]

Więcej
Mariusz Muras- zapytanie ofertowe- wierzytelność na sprzedaż

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności względem dłużnika Mariusza Murasa (Muras) [...]

Więcej
Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Wizz Air Ukraine Airlines llc

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Wizz [...]

Więcej
Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Wizz Air Ukraine Airlines llc

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Wizz [...]

Więcej
Odpowiedzialność organizatora turystyki za skutki zamachu terrorystycznego

Dlaczego żona zamordowanego w ataku terrorystycznym w Tunisie turysty przegra z Itaką w sądzie? Czy organizator turystyki Nowa Itaka mógł uniknąć lub przewidzieć zamach [...]

Więcej