Wakacje bez ryzyka

Wakacje bez ryzyka to kampania  stworzona z inicjatywy Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa, w odpowiedzi na atmosferę niepokoju i braku zaufania turystów wobec biur podróży, która została wywołana falą bankructw organizatorów turystyki.

Dla większości turystów zakup imprezy turystycznej jest znacznym wydatkiem w domowym budżecie, w związku z czym decydując się na skorzystanie z usług jakiegokolwiek podmiotu branży turystycznej należy zachować szczególną ostrożność.

W ramach akcji WAKACJE BEZ RYZYKA, Krajowe Centurm Turystyki i Hotelarstwa udostępnia turystom możliwość ograniczenia negeatywnych skutków "bankructwa" organizatora turystyki. Turysta zakupując GWARNACJĘ WAKACJE BEZ RYZYKA ma pewność, iż w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, nie poniesie on negatywnych konsekwencji finansowych.

Jak kupić GWARANCJĘ WAKACJE BEZ RYZYKA?

Aby zakupić gwarancję, należy wypełnić elektroniczny formularz bądź skontaktować się z Polską Infolinią Turystyczną pod numerm 22-299-05-80.

http://www.kctih.org/gwarancja_wakacje_bez_ryzyka.html

Czy warto kupić GWARANCJĘ WAKACJE BEZ RYZYKA, jeżeli imprezę turystyczną organizuję renomowane biuro podróży?

Należy pamiętać, iż niewypłacalność polskich organizatorów turystyki takich jak: Sky Club Sp. z o.o. (Triada) czy Selectours & Telemac Sp. z o.o. pokazała, iż nie sposób przewidzieć upadłości przedsiębiorstwa turystycznego bazując jedynie na analizie ogólnodostępnych danych. Można jednak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutakami, związanymi ze stratami finansowymi turystów.

Poniżej przedstawiamy dane z rachunku zysków i strat Sky Club Sp. z o.o. oraz Selectours & Telemac Sp. z o.o. dotyczące wypracowanych zysków netto przez spółki. Dane dotyczące zysków pobrano z najnowszych na dzień zakończenia działalności sprawozdań finansowych.

Nazwa podmiotu.

Data złożenia ostatniego sprawozdania finansowego przed zakończeniem działalności.

Data zakończenia działalności.

Zysk netto według ostatniego sprawozdania finansowego.

Sky Club Sp. z o.o.

14-09-2011

03-07-2012

1.939.706,37 PLN

Selectours & Telemac Sp. z o.o.

03-08-2010

13-09-2010

1.195.248,99 PLN

 

Mając na uwadze powyższe sytuacje, w których zyskowne spółki w niedalekiej przyszłości musiały zakończyć działalność, należy jednoznacznie stwierdzić, iż ryzyko związane przedpłatą zamówionych usług turystycznych możemy jedynie ograniczyć, nie zaś wyeliminować.

 

KCTiH 2012 wakacjebezryzyka@kctih.org
Tagi: Wakacje bez ryzyka; upadłość biura podróży; TOUR-RAPORT; wiarygodność biura podróży.

 

Informator lotniskowy

Informator lotniskowy jest kampanią KCTiH, mającą na celu w prosty sposób poinformować turystów o przysługujących im prawach oraz obowiązkach, które nakłada ustawodawca na organizatora turystyki.

Słoneczny paragraf

Słoneczny paragraf to innowacyjna kampania realizowana przy aktywnej współpracy Klientów, jak i prawników Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa.