Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Wizz Air Ukraine Airlines llc

Działając w oparciu o przepisy artykułu 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem niżej wyszczególnionej wierzytelności do przedstawiania oferty na jej zakup w terminie do dnia 31 listopada 2016 roku.

 


 

SPRZEDAM DŁUG

NAZWA DŁUŻNIKA: WIZZ AIR UKRAINE AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

SIEDZIBA DŁUŻNIKA: 3A MAXIMA GRISHA ST., 02140 KIEV;

KWOTA WIERZYTELNOŚCI NA DZIEŃ 16-05-2016: 250,00 EURO

TYTUŁ PRAWNY: PRAWOMOCNA DECYZJA PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGOW ZWIĄZKU Z PROWADZONYM PRZEZ KCTiH POSTĘPOWANIEM REKLAMACYJNYM W SPRAWIE OPÓŹNIONEGO LOTU

DATA WYSTOSOWANIA WEZWANIA DO ZAPŁATY Z OSTRZEŻENIEM O ZAMIARZE PUBLIKACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA: 17-11-2015

 


 

Oferty winny być kierowane w formie pisemnej pod adres:

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o.
Ul. Stanisława Kossutha 11, 40-844 Katowice.

Oferta winna zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
2. Adres oferenta.
3. Proponowaną cenę zakupu.
4. Termin płatności.
5. Inne istotne informacje na temat sposobu spieniężenia wierzytelności.
6. Podpis oferenta lub osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentacji oferenta.

W toku postępowania ofertowego Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. ma prawo wnioskować  do oferenta o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe może zostać odwołane, w związku ze wcześniejszym spieniężeniem wyżej wskazanej wierzytelności bądź ze względu na inne ważne powody.

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. informuje, iż głównym kryterium decydującym o wyborze oferty jest proponowana cena nabycia wierzytelności, jednak w przypadku otrzymania niezadawalających ofert, Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. ma prawo do wystawienia ponownego zapytania ofertowego, odrzucając jednocześnie niesatysfakcjonujące oferty.

Inne aktualności

Small Planet Airlines Sp. z o.o.- zażalenie w przedmiocie umorzenia postępowania układowego

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. zawiadamia, iż dnia 06 lutego 2019 roku złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zażalenie na postanowienie [...]

RODO- informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez KCTiH

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób [...]

Mariusz Muras- zapytanie ofertowe- wierzytelność na sprzedaż

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności względem dłużnika Mariusza Murasa (Muras) [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Wizz Air Ukraine Airlines llc

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Wizz [...]

Odpowiedzialność organizatora turystyki za skutki zamachu terrorystycznego

Dlaczego żona zamordowanego w ataku terrorystycznym w Tunisie turysty przegra z Itaką w sądzie? Czy organizator turystyki Nowa Itaka mógł uniknąć lub przewidzieć zamach [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Citron Travel Sp. z o.o..

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Citron [...]

Zapytanie ofertowe, sprzedaż wierzytelności- Alfa Star S.A.

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa wzywa wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności przysługujące naszym mocodawcom względem Alfa Star

Sytuacja klientów Alfa Star S.A., którzy zakupili usługę przelotu lotniczego lub usługę hotelarską.

Prawo turystyczneSytuacja klientów Alfa Star S.A., którzy zakupili pojedyncze usługi (przelot, hotel)za pośrednictwem niewypłacalnego Alfa Star kształtuję się w inny sposób niż tych [...]

Alfa Star S.A.- niewypłacalność. Procedura zwrotu środków.

Prawo turystyczneKrajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuję klienta Alfa Star S.A., który poniósł szkodę finansową [...]

Czy biuro podróży może... zmienić miejsce przylotu lub środek transportu?

Wobec wielu pytań turystów na temat ich podstawowych praw związanych zakupioną imprezą turystyczną, obalamy mity skutecznie utrwalane przez [...]

Dlaczego KCTiH publikuję informację o długach organizatorów turystyki?

W ostatnim czasie Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa publikowało na portalu www.kctih.org oraz na swoim profilu społecznościowym www.facebook.com/kctih [...]

Monitring usług turystycznych świadczonych przez organizatorów turytyki.

Czy wiesz, jak Twoi turyści oceniają sprzedane przez Ciebie usługi? Czy masz wiedzę na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Twoich klientów? Czy utrzymujesz [...]

Gwarancja Wakacje Bez Ryzyka- artykuł w najnowszych Wiadomościach Turystycznych

Z satysfakcją informujemy, iż oferowany przez KCTiH produkt Gwarancja Wakcje Bez Ryzyka został dostrzeżony przez branżowy dwutygodnik [...].

Gwarancja Wakacje Bez Ryzyka- oferta dystrybucji dla agentów turystyki.

Wszystkich Agentów zainteresowanych rozszerzeniem oferty własnych usług o Gwarancję Wakacje Bez Ryzyka, prosimy o wypełnienie formularza

Zmiana warunków umowy o imprezę turystyczną przez organizatora. Prawa turysty.

Znane biuro podróży nie chcę zwrócić swoim klientom pieniędzy, pomimo obowiązków wynikających z ustawy o usługach turystycznych. Niestety jest to częsty przypadek...

GWARANCJA WAKACJE BEZ RYZYKA- 100%-owe zabezpieczenie polskiego turysty.

W ramach opłaty gwarancyjnej, Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa sfinansuje wszystkie koszty związane z dochodzeniem roszczenia, gwarantując

Odwołany lot- prawa pasażera. Kiedy pasażerowi przysługuje odszkodowanie?

Należy pamiętać, iż strajk w pracowników w przedsiębiorstwie nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności, która mogłaby zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności...

Opóźniony lot, odwołany lot- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A

Międzynarodowa Karta TurystyKCTiH informuje, iż prowadzi  zbiorowe postępowania reklamacyjne, w związku z komplikacjami rejsów: relacji Chania- Katowice/Wrocław oraz Warszawa - Katowice- Warszawa [...]

Powiązania gospodarcze osób związanych z OK Service Travel Sp. z o.o., Aquamaris.S.A.

Dnia 14 sierpnia 2013 roku biuro podróży OK Service Travel z siedzibą w Bielsku Białej wydało oświadczenie o swojej niewypłacalności. Dnia 14 sierpnia 2013 roku biuro podróży OK 

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa przestrzega. Jedziesz do Egiptu? Twoje ubezpieczenie...

Prawo turystycznePlaża, morze, all inclusive w środku lata, za jedyne 1.200,00 złotych- bajka? Wręcz przeciwnie… Na terenie Egiptu trwają zamieszki, w czasie których giną ludzie.

www.reklamacjawakacji.pl- bezpłatny kreator pism reklamacyjnych.

www.reklamacjawakacji.plZa pośrednictwem kreatora pism reklamacyjnych www.reklamacjawakacji.pl, każdy turysta może bezpłatnie, w czterech prostych krokach wygenerować...

Prawo pasażera do opieki w przypadku opóźnienia lotniczego.

Prawo turystyczneBez względu na przyczynę opóźnienia, linia lotnicze bądź organizator turystyki ma obowiązek zapewnić opiekę i pomoc turystom. Opóźnienia lotnicze są jednymi z

Odszkodowania za zmiany w rozkładzie lotów- odpowiedzialność organizatora turystyki.

Prawo turystyczneCzy biuro podróży ponosi odpowiedzialność z tytułu dokonanych zmian w rozkładzie lotów? Czy biuro podróży może zmienić miejsce docelowe lotu?

Reklamacja do biura podróży - gdy klient nie otrzymuje należnej mu rekompensaty.

Prawo turystyczneKażdy turysta planując wczasy z biurem podróży zakłada, iż urlopu spędzi w warunkach określonych w ofercie. Praktyka pokazuje jednak, iż nie zawsze udaje się zrealizować taki 

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa na portalach Facebook i Twitter!

TurystaWychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa utworzyło profile na portalach społecznościach twitter.com

W jakich przypadkach organizator turystyki ma prawo odwołać imprezę turystyczną?

Prawo turystyczneNa początku bieżącego roku biuro podróży Ecco Holiday postanowiło odwołać imprezy turystyczne zarezerwowane przez turystów w ofercie typu first minute...

Najważniejsze informacje na temat paszportu. Ile czasu trwa wyrobienie i ile kosztuje paszport?

TurystaW trzecim artykule z serii pod tytułem „Najważniejsze informację na temat paszportu” Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa pisze, ile trwa wyrobienie oraz ile kosztuje paszport?

Podsumowanie lata w branży turystycznej - miesiąc drugi i trzeci.

TurystaPierwszy miesiąc tegorocznego lata rozpoczął się prawdziwą bombą w postaci złożenia przez zarząd Sky Club`u wniosku o ogłoszenie upadłości, jego drugi miesiąc nie był

Podsumowanie lata w branży turystycznej- miesiąc pierwszy.

TurystaKrajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa podsumowuje wydarzenia minionych miesięcy w branży turystycznej. Trzeba przyznać, działo się sporo...

Zgłoszenie nieprawidłowości u rezydenta podczas trwania imprezy turystycznej.

Prawo turystyczneNa polskim rynku usług turystycznych zarówno wśród turystów jak i organizatorów turystyki panuję powszechne przeświadczenie, iż płacąc przeciętną cenę za...

Większe sumy gwarancji ubezpieczeniowych w branży turystycznej.

Prawo turystyczneKoniec wakacji dla wielu z pośród największych polskich organizatorów turystyki oznacza również koniec ważności gwarancji ubezpieczeniowej.

Najważniejsze informacje na temat paszportu. Dokąd można dotrzeć bez paszportu?

TurystaW drugim artykule z serii pod tytułem „Najważniejsze informację na temat paszportu” Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa pisze, gdzie każdy obywatel Polski może dotrzeć...

Filiz Tour- kolejny organizator turystyki z problemami finansowymi.

TurystaW dniu dzisiejszym, to jest 4 września 2012 na stronie internetowej www.filiztour.com pojawiła się informacja na temat problemów finansowych organizatora turystyki... 

Wysokość kapitału zakładowego, a bezpieczeństwo turystów.

Prawo turystyczneCzym jest kapitał założycielski? Czy wysoki kapitał zakładowy w jakikolwiek sposób podnosi wiarygodność spółki, a niski go obniża? Czy ma wpływ na bezpieczeństwo turystów?

Wiarygodność pośredników i agentów turystyki, czyli komu klient przekazuje pieniądze.

Prawo turystyczneBranża turystyczna rządzi się swoimi własnymi, bardzo specyficznymi prawami. Chcąc wybrać się na wymarzone wakacje, musimy zapłacić za nie na wiele...

Najważniejsze informacje na temat paszportu. Gdzie należy wyrobić paszport?

TurystaZe względu na wagę zastosowania paszportu Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa przygotowało serię artykułów na tematy związane z paszportami...