Upadłość biura podróży- turysta za granicą

Niewypłacalność organizatora turystyki napotkana przez turystów podczas ich zagranicznego pobytu zmienia wymarzone, pieczołowicie zaplanowane wakacje w koszmar. Ilość stresu związana z taką sytuacją okazuje się zupełnie nie współmierna do na co dzień spotykanego poziomu emocji. Sytuacje nieszablonowe, nigdy wcześniej nie spotykane oddziałują na układ nerwowy każdego człowieka, przez co postępowanie osoby narażonej na dużą dawkę stresu może okazać się nieracjonalne. Warto pamiętać, iż atmosfera niepokoju dodatkowo podsycana jest ze strony miejscowych przedsiębiorców, niezadowolonych pracowników niewypłacalnego biura jak i nawet ze strony samych turystów, co dodatkowo, niekorzystnie wpływa na jakość podejmowanych decyzji.

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa przygotowało wykaz problemów, z którymi najczęściej muszą uporać się przebywający za granicą klienci organizatora turystyki ogłaszającego niewypłacalność.

W jaki sposób turyści dowiadują się o kłopotach biura?

Negatywne informacje, mają to do siebie, iż rozpowszechniają się bardzo szybko, w sposób niemal samoistny. W dobie Internetu i telefonii komórkowej, prawie każdy turysta jest na bieżąco informowany przez rodzinę lub przyjaciół o ważnych wydarzeniach, których tematyka poruszana jest w mediach.

Nie inaczej jest z informacjami o problemach finansowych organizatora imprezy turystycznej, to właśnie, za pośrednictwem najbliższych klienci biur podróży dowiadują się o możliwych kłopotach, które poddają niezwłocznej weryfikacji, szukając ich potwierdzenia wśród innych uczestników imprezy turystycznej. W przypadku uprawdopodobnienia negatywnych informacji, turyści pilnie próbują nawiązać kontakt z pracownikiem organizatora turystyki.

W sytuacjach związanych z niewypłacalnością biura podróży uczestnicy imprezy nie powinni liczyć na pomocy ze strony pracowników organizatora, ich telefony rozgrzane są do czerwoności, jednak oni sami najczęściej są równie zdezorientowani, przy czym mają oni świadomość, iż najprawdopodobniej nie odzyskają pieniędzy należnych im z tytułu wynagrodzenia za pracę, tak więc nie należy oczekiwać od nich jakichkolwiek działań, które narażałyby ich na jakiekolwiek dodatkowe koszty.

Dodatkowe opłaty za hotel, a kłopoty finansowe biura.

Mimo wszystko, aby nie dopuścić do efektu „głuchego telefonu”, nawiązanie kontaktu z rezydentem biura podróży jest zasadne, warto pamiętać, aby podczas rozmowy z pracownikiem biura wywrzeć na nim jak największy nacisk, w celu jak najszybszego ustalenia salda rozrachunków pomiędzy organizatorem a hotelem.

Informacja o niewypłacalności organizatora turystyki dociera niemal jednocześnie do wszystkich zainteresowanych tym faktem stron. Informacja ta jest pochodną wielu problemów dla turystów.

O tym, czy turyści zostaną wymeldowani z hotelu decyduję najczęściej system rozliczania się pomiędzy organizatorem, a hotelarzem. Jeżeli opłaty za hotel były uiszczane z góry, przed pobytem turystów, w takiej sytuacji goście hotelowi nie powinni zostać wymeldowani, jednak zdarzają się przypadki, w których hotelarze chcą wymusić na turystach dodatkowe opłaty, dlatego też wszystkie kwestie finansowe związane z pobytem należy konsultować z Konsulem Rzeczpospolitej Polski.

W przypadku, gdy rozliczenia pomiędzy organizatorem turystyki, a hotelem są dokonywane po wykonaniu usługi hotelarskiej, turyści nie mogą liczyć na dalszy pobyt w hotelu. Należy zrozumieć takie zachowanie hotelarzy, którzy nie mogą sobie pozwolić na ponoszenie kosztów z tytułu dalszego pobytu gości w hotelu. W takim wypadku, znów jedynym, rozsądnym wyjściem z sytuacji jest oczekiwanie na interwencję konsula, który podejmie się negocjacji z przedstawicielami hotelu w sprawie ustalenia warunków dalszego pobytu turystów.

Gdy biuro podróży korzysta z pomocy miejscowych przedsiębiorców przy organizacji imprez turystycznych, istnieje możliwość blokady przepływu środków pomiędzy polskim organizatorem, a hotelem. Pomimo, iż strona polska dokonał płatności na konto pośrednika, pieniądze te mogą zostać zatrzymane na przykład na poczet należnych pośrednikowi prowizji lub w wyniku jego nierzetelności. W takim przypadku, prawie niemożliwym jest szybkie rozszyfrowanie miejsca, zdeponowania należnych hotelarzom pieniędzy, w związku z tym turyści otrzymują sprzeczne informacje od hotelu i organizatora. W takiej sytuacji, również niezbędna jest interwencja polskiego Konsula.

Procedura powrotu turystów do kraju

Niezwłocznie po ogłoszeniu niewypłacalności przez organizatora turystyki Urząd Marszałkowski we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz miejscowymi Konsulatami rozpoczyna działania mające na celu sprowadzenie turystów do kraju. Wszelkie koszty związane z organizacją powrotu klientów niewypłacalnego organizatora do kraju są jako w pierwszej kolejności pokrywane z obowiązkowych zabezpieczeń (najczęściej gwarancji ubezpieczeniowych).

Powroty turystów do kraju realizowane są w oparciu o kryterium najmniejszych kosztów. Tak więc w pierwszej kolejności do kraju wrócą turyści, których pobyt w hotelach nie był opłacony przez organizatora, następnie do kraju wracają turyści mający opłacony pobyt w hotelu.

Osoby odpowiedzialne za powrót klientów niewypłacalnego organizatora turystyki do Polski podejmują działania w celu zminimalizowania kosztów związanych z tą procedurą, dlatego też w przypadku braku dokonanej opłaty za transport turystów, próbują oni wykupić miejsca w wyczarterowanych przez innych organizatorów samolotach. W sytuacji, gdy najekonomiczniejszym rozwiązaniem okaże się zmiana środka transportu, należy liczyć się z możliwością powrotu do Polski, na przykład autokarem zamiast samolotem.

Gdy pobyt się przedłuża, a zaczyna brakować środków

W przypadku, gdy za dalszy pobyt w hotelu turysta musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni (nawet, jeżeli w późniejszym terminie zostaną mu zwrócone, z tytułu zabezpieczenia organizatora turystyki) lub jego pobyt przedłuża się, narażając go przy tym na dodatkowe koszty, możliwą jest sytuacja, w której klientom biur podróży zabraknie pieniędzy. W takim przypadku należy zgłosić się z takim problemem do Konsula, który pomoże zorganizować turyście transfer pieniędzy.

Konsulat nie jest instytucją pożyczkową, jednak w uzasadnionych przypadkach, gdy nie istnieje inny sposób na zdobycie koniecznych środków pieniężnych dla turysty, istnieje możliwość uzyskania pożyczki konsularnej.

Pożyczka oferowana przez Konsula, zwolniona jest z opłat konsularnych. Pożyczkobiorca ponosi jedynie koszty manipulacyjne w wysokości 3% pożyczonej kwoty. Termin oraz warunki jej spłaty ustalane  indywidualnie.

 

KCTiH 2012 media@kctih.org
Tagi: pożyczka konsularna, upadłość biura podróży, powrót turystów do kraju, bankructwo biura podróży

Warto przeczytać

Overbooking, a prawa turysty

Overbooking jest coraz częściej stosowaną praktyką wśród polskich organizatorów turystyki, czego konsekwencją jest zmiana miejsca zakwaterowania turystów. Zmiana miejsca zakwaterowania jest formą nieprawidłowego wykonania ...

Gwiazdki, czyli kategoryzacja hoteli

W procesie decyzyjnym, związanym z wyborem odpowiedniej imprezy turystycznej, jednym z ważniejszych czynników jest wybór odpowiedniego hotelu. Ilość gwiazdek hotelowych powinna być wyznacznikiem jakości hotelu...

Gdy impreza turystyczna nie spełnia oczekiwań

Zgodnie z art. 12 ust 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi emitowane przez organizatora turystyki nie mogą wprowadzać klienta w błąd...