Overbooking, a prawa turysty

Czym jest overbooking?

Overbooking to praktyka stosowana w branży turystycznej przez organizatorów turystyki jak i linie lotnicze, polegająca na dokonywaniu większej ilości rezerwacji od liczby klientów mogących być obsłużonych w danym momencie.

Firmy praktykujące overbooking, dokonując większej liczby rezerwacji liczą na rezygnacje części klientów z usługi.

Brak miejsca na pokładzie

Stosowanie overbooking`u w szczycie sezonu jest częstą praktyką stosowaną przez linię lotnicze, które dokonują większej ilości rezerwacji od miejsc w samolocie o liczbę obliczaną w oparciu o statystykę średniej ilości rezygnacji z usługi w danym okresie.

Gdy szanująca swoich pasażerów linia lotnicza rozpozna w porę problem za dużej ilości sprzedanych biletów, podejmuje ona działania mające na celu załagodzenie sprawy, proponując klientom przełożenie ich wylotu w zamian za  uzyskanie przez nich określonych korzyści.

W przypadku, gdy pomimo zakupionego biletu, klient nie został wpuszczony na pokład samolotu, przysługuję mu zwrot ceny biletu oraz odszkodowanie, którego wysokość uzależniona jest od długości planowanej trasy. Jednak w przypadku, gdy linia lotnicza zagwarantuję pasażerowi lot zastępczy, dzięki któremu cel zostanie osiągnięty nie później niż cztery godziny po planowanym lądowaniu, klientowi nie przysługuje prawo do rekompensaty.

Aby bezpłatnie uzyskać informację na temat przysługujących świadczeń z tytułu opóźnionego bądź odwołanego lotu, należy wypełnić formularz elektroniczny, zaznaczając pole „OPÓŹNIENIE SAMOLOTU(CO NAJMNIEJ O 4H)”.

Zmiana rezerwacji hotelu, a prawa turysty.

Overbooking jest coraz częściej stosowaną praktyką wśród polskich organizatorów turystyki, czego konsekwencją jest zmiana miejsca zakwaterowania turystów.

Jeżeli zmiana rezerwacji nastąpi przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, klient, którego umowa została w ten sposób wypowiedziana najczęściej otrzymuję od organizatora propozycję skorzystania z innego hotelu bądź zwrotu pieniędzy wpłaconych z tytułu organizacji imprezy turystycznej. Jeżeli klient nie godzi się na zakwaterowanie w innym hotelu, oprócz oczywistego zwrotu kosztów przysługuję mu prawo do odszkodowania z tytułu zmarnowanego urlopu.

Zdarzają się również sytuację, w których na miejscu docelowym turyści dowiadują się, iż nie zapewniono im odpowiedniej ilości miejsc hotelowych. W takich przypadkach, zgodnie z artykułem 16a pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, organizator ma obowiązek zapewnić turystom świadczenie zastępcze. W przypadku, gdy jego jakość jest niższa od jakości usług określonych w programie imprezy, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny.

Warto pamiętać, iż o jakości hotelu zastępczego nie decydują jedynie gwiazdki. Turysta często decyduje się na pobyt w danym hotelu ze względu na jego położenie, wyposażenie czy oferowane usługi hotelarskie. Tak więc, jeżeli świadczenie zastępcze w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań klienta, powinien on zgłosić (najlepiej w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru) pracownikowi organizatora wykaz rozbieżności pomiędzy programem imprezy turystycznej, a stanem rzeczywistym.

Z tytułu utraconego czasu, w związku z konieczną przeprowadzką, różnic pomiędzy ofertą, a stanem faktycznym czy zmarnowanego urlopu turyście należna jest rekompensata. Wypełniając formularz zgłoszenia nierzetelnego biura, można bezpłatnie  uzyskać informację na temat wysokości przysługujących świadczeń.

Powrót do kraju w związku z nienależycie wykonaną umową

Obchodząca niedawno swoje piętnaste urodziny, ustawa o usługach turystycznych gwarantuje turystom możliwość powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej w warunkach nie gorszych niż w umowie, bez obciążania ich jakimikolwiek kosztami w przypadku, gdy zorganizowanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe lub klient z uzasadnionego powodu odstąpi od umowy.

Podsumowując, warto pamiętać, iż w przypadkach nieprawidłowego wykonania usług turystycznych to po stronie organizatora leży obowiązek zapewnienia odpowiedniego świadczenia zastępczego. Podpisując umowę o świadczeniu usług turystycznych zobowiązuje się on do jej należytego wykonania, a za wszelkie od niej odstępstwa przysługuje klientowi rekompensata, na temat, której informacji można zasięgnąć tutaj.

 

KCTiH 2012 media@kctih.org
Tagi: reklamacja wakacji, zgłoszenie nieprawidłowo wykonanej usługi turystycznej, reklamacja usługi turystycznej, zgłoszenie nierzetelnego biura, tabela frankfurcka, Polska Izba Turystyczna reklamacja uokik

Warto przeczytać

Upadłość biura podróży- turysta za granicą

Niewypłacalność organizatora turystyki napotkana przez turystów podczas ich zagranicznego pobytu zmienia wymarzone, pieczołowicie zaplanowane wakacje w koszmar. Ilość stresu związana z taką sytuacją okazuje się zupełnie nie...

Gwiazdki, czyli kategoryzacja hoteli

W procesie decyzyjnym, związanym z wyborem odpowiedniej imprezy turystycznej, jednym z ważniejszych czynników jest wybór odpowiedniego hotelu. Ilość gwiazdek hotelowych powinna być wyznacznikiem jakości hotelu...

Gdy impreza turystyczna nie spełnia oczekiwań

Zgodnie z art. 12 ust 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi emitowane przez organizatora turystyki nie mogą wprowadzać klienta w błąd...