Gdy impreza turystyczna nie spełnia oczekiwań

Zgodnie z art. 12 ust 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi emitowane przez organizatora turystyki nie mogą wprowadzać klienta w błąd, w związku z tym Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa przygotowało zestaw pytań i odpowiedzi na temat reklamacji usług turystycznych.

1. W jakim terminie należy złożyć reklamację?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych klient może złożyć reklamację w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej. Jednak z oczywistych względów należy to zrobić bez zbędnej zwłoki.

Warto pamiętać, aby jeszcze podczas trwania imprezy turystycznej zgłosić wszelkie roszczenia osobie odpowiedzialnej za nasz pobyt (np. rezydentowi). Umożliwi to organizatorowi wywiązanie się z zawartej umowy, co jest niezbędnym warunkiem do uznania reklamacji. Niezwykle ważnym jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia o złożeniu zawiadomienia o wadliwie wykonanej usłudze turystycznej. Forma pisemna nie jest obligatoryjna według ustawy, jednakże znacznie ułatwia proces reklamacyjny.

2. Jak długo organizator turystyki rozpatruję reklamacje?

Organizator turystyki ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Co robić, gdy impreza turystyczna nie spełniła oczekiwań?

Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa udziela konsumentom bezpłatnej informacji na temat przysługujących im praw oraz wysokości ewentualnej rekompensaty, aby uzyskać odpowiedź należy wypełnić zgłoszenie nieprawidłowego wykonania usługi turystycznej za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie http://www.kctih.org/zglos_nierzetelne_biuro.html. Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa zostanie ono poddane analizie, o której wyniku Zgłaszający zostanie poinformowany telefonicznie.

4. Co robić, gdy rezydent/pracownik organizatora turystyki odmawia pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia o nienależycie wykonanej usłudze turystycznej?

Częstą praktyką organizatorów turystyki jest utrudnianie klientom uzyskania pisemnego potwierdzenia złożonego zawiadomienia o nienależycie wykonanej usłudze turystycznej.

W przypadku takiego postępowania ze strony organizatora turystyki należy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego bądź Infolinii dla turystów + 48 22 299 05 80 zawiadomić Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa o nienależycie wykonanej usłudze turystycznej. Krajowe Centrum Tutystyki i Hotelarstwa niezwłocznie zgłosi nieprawidłowe wykonanie usługi turystycznej bezpośrednio u organizatora.

6. W jaki sposób udokumentować nienależycie wykonaną usługę turystyczną?

Aby reklamacja mogła być uwzględniona należy zgromadzić jak najwięcej dowodów poświadczających różnicę pomiędzy stanem faktycznym wykonania usługi, a ofertą imprezy turystycznej. W przypadku każdego rodzaju uchybienia możemy otrzymać pisemne potwierdzenie zaistniałych nieprawidłowości od innego uczestnika imprezy turystycznej, gdy istnieje możliwość fotograficznego udokumentowania nieprawidłowości warto przygotować stosowną dokumentację zdjęciową.

5. Co robić, gdy reklamacja została odrzucona?

Każde nienależyte wykonanie usługi turystycznej można bezpłatnie zgłosić do Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie http://www.kctih.org/zglos_nierzetelne_biuro.html bądź telefonicznie pod numerem infolinii + 48 22 299 05 80.

Jeżeli pismo otrzymane w odpowiedzi na złożoną reklamację budzi jakiekolwiek wątpliwości, KCTiH w ramach akcji Słoneczny Paragraf, podda je bezpłatnej analizie prawnej. Aby dowiedzieć się więcej na temat akcji Słoneczny Paragraf należy kliknąć tutaj.

 

KCTiH 2012 media@kctih.org
Tagi: Słoneczny Paragrafnierzetelne biuro podróżyreklamacja usług turystycznych, jak reklamować biuro podróży, biuro podróży reklamacja, zepsute wakacje odszkodowanie,   reklamacja hotelureklamacja biura podróży,

 

 

Warto przeczytać

Upadłość biura podróży- turysta za granicą

Niewypłacalność organizatora turystyki napotkana przez turystów podczas ich zagranicznego pobytu zmienia wymarzone, pieczołowicie zaplanowane wakacje w koszmar. Ilość stresu związana z taką sytuacją okazuje się zupełnie nie...

Overbooking, a prawa turysty

Overbooking jest coraz częściej stosowaną praktyką wśród polskich organizatorów turystyki, czego konsekwencją jest zmiana miejsca zakwaterowania turystów. Zmiana miejsca zakwaterowania jest formą nieprawidłowego wykonania ...

Gwiazdki, czyli kategoryzacja hoteli

W procesie decyzyjnym, związanym z wyborem odpowiedniej imprezy turystycznej, jednym z ważniejszych czynników jest wybór odpowiedniego hotelu. Ilość gwiazdek hotelowych powinna być wyznacznikiem jakości hotelu...